بخوان انسان

ساخت وبلاگ
چکیده : بخوان انسان------------------چه کس جاهل تر از آن است نمی خواندنمی داند نمی داندو حتی اندکی بر خود نم... با عنوان : بخوان انسان بخوانید :
بخوان انسان

------------------

چه کس جاهل تر از آن است

نمی خواند

نمی داند نمی داند

و حتی اندکی بر خود نمی ترسد


بخوان انسان

------------------

چه کس جاهل تر از آن است

نمی خواند

نمی داند نمی داند

و حتی اندکی بر خود نمی ترسد

و آن گه،

نخوانده مکتبی را

مذهبی را

گفتمانی را

و حتی شخص پاکی را

به جهل و کفر

متهم سازد

تکفیر می خواند.

به یادم هست

پدر می گفت

جواب ابلهان

خاموشی محض است

و اما حال

کسی را دیده بنمودم

به حال اهل فکر و شخص با اندیشه و پر فهم

نخوانده ساحت قرآن و پیغمبر

ز روی شهوت و جهل و ندانی

متهم کرده است

قرآنی و رسولی حق

مگر قران ز روز اولش غیر از کلام خواندنش دارد

بخوان انسان

بخوان تا فهم

را یابی

مگر احمد بجز این گفت

و قرآنش بجز این بود

که اقراء داشت در اول

بخوانید و بدانید این سخن را

این سخن حق است یا باطل

بخوانیدش سپس تکفیر بنمایید

آیا خوانده بودندنش و آن را سخت

به تکفیر و تمسخر سخت می دارند

محمد

گفت ای مردم

بخوانید این سخن از من

که حی داور اعظم

بگفت این تا بگویم پس

خدایی نیست

جز الله

سخن هایم همه خوانید

آنگه فکر بر سازید

اگر حق بود

قبولش سخت آسان است

که تیغ اعظمم قرآن

که یعنی خواندنش باشد

قلم ، اقراء، کتابت، علم آگاهی

نه شمشیر و سنان و نیزه و آهن

نه آتش هیزم و خون و شراب و مست

قرآن کتاب علم می باشد

برای خواندنش باشد

...
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 32 تاريخ : جمعه 14 مهر 1391 ساعت: 12:51

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :