میزگرد فعالان دانشجویی کازرون در شبکه خبر دانشجو

ساخت وبلاگ
چکیده : مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاح گرایانه و انقلابی اسلامی خویش را پیاده كندمحمدمهدی اسدزاد... با عنوان : میزگرد فعالان دانشجویی کازرون در شبکه خبر دانشجو بخوانید :

مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاح گرایانه و انقلابی اسلامی خویش را پیاده كند

محمدمهدی اسدزاده، فعال دانشجویی دانشگاه های شیراز با اشاره مسائل اخیر مصر گفت: در مصر با قهرمان سازی سعی داشتند تا رهبر سازی کنند و اخوان المسلمین را یک سالی از سیاست دور نگه داشتند.

 وی ادامه داد: با همان قهرمان های روشنفکر ساختگی قصد داشتند تا انقلاب را به انحراف کشانند؛ ولی مردم مصر که پس از پیروزی انقلاب خود توصیه های رهبر معظم انقلاب را مبنی بر پاسداری از انقلاب نادیده گرفته بودند، متوجه اشتباه خود شده دوباره به صحنه آمدند و انقلاب خویش را پس گرفتند.

این فعال دانشجویی گفت: اکنون آن چه مشهود است اینکه مرسی نیز چون الغنوشی در تونس نوعی ترس و واهمه از نزدیکی به ایران و اجرای حکومت اسلامی که در موج دوم خود اخوان المسلمین مروج آن بود، پیدا کرده است و سیاست هایی را انجام می دهد که متهم به بنیاد گرایی نشود.

 اسدزاده بیان کرد: عدم تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی علی رغم خواسته ملی مصر ممکن است باعث شود تا توطئه ها علیه انقلاب مصر ادامه داشته باشد و بار دیگر انقلاب مردم مصر را به انحراف بکشاند؛ البته شاید مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاح گرایانه و انقلابی اسلامی خویش را پیاده كند. که در طول مدت اخیر هم دیده ایم که چنین کرده است.

 متاسفانه آن چه بر روی خبرگزاری رفت در مورد سخنان بنده مطلب زیربود:

مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاح گرایانه و انقلابیاسلامی خویش را پیاده كند

محمدمهدی اسدزاده، فعال دانشجویی دانشگاه های شیراز با اشاره مسائلاخیر مصر گفت: در مصر با قهرمان سازی سعی داشتند تا رهبر سازی کنند و اخوان المسلمینرا یک سالی از سیاست دور نگه داشتند.

وی ادامه داد: با همان قهرمان های روشنفکر ساختگی قصد داشتندتا انقلاب را به انحراف کشانند؛ ولی مردم مصر با توصیه های ولایت فقیه دوباره به صحنهآمدند.

این فعال دانشجویی گفت: اکنون آن چه مشهود است اینکه مرسی نیزچون الغنوشی در تونس نوعی ترس و واهمه از نزدیکی به ایران و اجرای حکومت اسلامی کهدر موج دوم بیداری اسلامی (زمان جنگ جهانی دوم و تشکیل اخوان المسلمین در مصر به رهبری حسن البنا و انقلاب مصر ) خود اخوان المسلمین مروج آن بود، پیدا کرده است و سیاست هایی را انجام میدهد که متهم به بنیاد گرایی نشود.

اسدزاده بیان کرد: عدم تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی علی رغمخواسته ملی مصر ممکن است با این همه احتیاط کاری هایی کهرسی انجام می دهد شیرازه کارش را با توطئه های صهیونیستیاز هم بپاشد؛ البته که این گونه نیست و مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاحگرایانه و انقلابی اسلامی خویش را پیاده كند.

انتشار: سایت کازرون نما - خبرگزاری دانشجو - سایت صادقون - سایت پارسیس پرس - وبلاگ نواندیش(محمدهادی صحرابان) - سایت کازرون نیوز -سایت شیرازنا -سایت خبری تحلیلی بابونه -


به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، میزگرد فعالان دانشجویی پیرامون مسائل منطقه بخصوص تحولات سوریه امروز به همت این خبرگزاری در بسیج دانشجویی کازرون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، میزگرد فعالاندانشجویی پیرامون مسائل منطقه بخصوص تحولات سوریه امروز به همت این خبرگزاری در بسیجدانشجویی کازرون برگزار شد.

ایران باید بتواند در اجلاس عربستان کشورهای دیگر را با خودهمسو کند

علیرضا جاشویی، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز به بررسی برگزاریاجلاس سران کشورهای اسلامی در عربستان پرداخت و گفت: حکومت سعودی که در حال نفس هایآخر است، جهت عرض اندام مجدد در جهان اسلام قصد برگزاری اجلاس اضطراری سران کشورهایاسلامی را در اواخر رمضان در این کشور دارد.

وی بیان کرد: آنچنان که گفته شده هدف از این اجلاس بررسی وضعیتسوریه و فلسطین است. چیزی که مشخص است سناریویی از قبل نوشته شده توسط غربی ها برایاین اجلاس وجود دارد که طبیعتاً هدف جمهوری اسلامی باید خنثی کردن این سناریو به نفعمسلمین باشد.

این فعال دانشجویی تصريح كرد: عده ای حضور محمود احمدی نژاددر این اجلاس را بهترین راه برای تاثیر بر افکار سایر کشورهای اسلامی می دانند و عدهدیگر معتقدند که بایستی ایران به همراه سایر کشورهای همسوی خود جهت انزوای سیاسی عربستاناین اجلاس را تحریم می کردند و این تحریم تاثیر بیشتری بر مناسبات جهانی خواهد داشت.

جاشویی افزود: در هر صورت جمهوری اسلامی تصمیم به حضور در ایناجلاس را گرفته و تنها می توان امیدوار بود که احمدی نژاد با دست پر در این اجلاس شرکتکند و بتواند کشورهای دیگر را با ایران همسو کند که البته احتمال کمی برای موفقیت ایراندر این اجلاس وجود دارد.

مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاح گرایانه و انقلابیاسلامی خویش را پیاده كند

محمدمهدی اسدزاده، فعال دانشجویی دانشگاه های شیراز با اشاره مسائلاخیر مصر گفت: در مصر با قهرمان سازی سعی داشتند تا رهبر سازی کنند و اخوان المسلمینرا یک سالی از سیاست دور نگه داشتند.

وی ادامه داد: با همان قهرمان های روشنفکر ساختگی قصد داشتندتا انقلاب را به انحراف کشانند؛ ولی مردم مصر با توصیه های ولایت فقیه دوباره به صحنهآمدند.

این فعال دانشجویی گفت: اکنون آن چه مشهود است اینکه مرسی نیزچون الغنوشی در تونس نوعی ترس و واهمه از نزدیکی به ایران و اجرای حکومت اسلامی کهدر موج دوم بیداری اسلامی (زمان جنگ جهانی دوم و تشکیل اخوان المسلمین در مصر به رهبری حسن البنا و انقلاب مصر ) خود اخوان المسلمین مروج آن بود، پیدا کرده است و سیاست هایی را انجام میدهد که متهم به بنیاد گرایی نشود.

اسدزاده بیان کرد: عدم تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی علی رغمخواسته ملی مصر ممکن است با این همه احتیاط کاری هایی کهرسی انجام می دهد شیرازه کارش را با توطئه های صهیونیستیاز هم بپاشد؛ البته که این گونه نیست و مرسی به دنبال فرصتی است تا سیاست های اصلاحگرایانه و انقلابی اسلامی خویش را پیاده كند.

جنایات شورشیان سوریه بوی انسانیت را هم نمی دهد چه خاصه دموکراسی

هادی صحرابان، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون نیز بااشاره به تحولات جاری در سوریه گفت: وقایعی که امروز در سوریه در حال جریان است بهنفع هیچ کس نیست حتی اسرائیل.

وی افزود: با فروپاشی حکومت بشار اسد ثبات امنیتی این شور ازبین خواهد رفت و شاید این کشور دچار چندپارگی خواهد شد و به همین دلیل امنیت مرزهایاسرائیل نیز با این بی ثباتی ها به خطر می افتد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: اما هدفی که آمریکا و اسرائيلاز حمایت و تقویت شورشیان دارد این است که به تضعیف قوای سوریه بپردازد و بتواند ازاین رهگذر به مقاصد خود برسد.

صحرابان افزود: علت اینکه کشورهای آمریکا و اسراییل و نیرویناتو مستقیما وارد درگیری نشده اند به این دلیل است که دیگر جامعه جهانی این مسئلهرا نخواهد پذیرفت و از طرفی جنگ شهری می تواند قدرت فرسایشی اش بیشتر باشد و درگیریهای قومی و قبیله ای می تواند به وحدت مردمی سوریه ضربه بزند.

وی گفت: خیال اسرائیل و آمریکا و ناتو از این مسئله راحت استکه بدون نیروکشی و گرفتاری در باتلاق با تشویق برادر کشی و مسلمان کشی توسط خود مسلماناندر سوریه بهترین و کوتاه ترین مسیر رسیدن به مقاصدشان است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون بیان کرد: متاسفانهنیروهای سلفی اعزامی از کشورهای عربی به این کشور با حمایت های پیدا و پنهان کشورهایغربی و عربی جنایاتی را مرتکب می شوند که بشریت کمتر به چشم دیده است و این بوی انسانیترا هم نمی دهد چه خاصه دموکراسی!

شکست مخالفان دولت و توفیق حکومت سوریه در آینده‌ای نزدیک امریمحتمل است

اشکان صفری، رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی درمورد آینده وضعیت سوریه گفت: در بحث آینده‌ سوریه هم، ابتدا باید گزینه‌ نظامی را کاملاز روی میز برداشت؛ چرا که با توجه به پیچیدگی‌های بالا، امکان مداخله‌ نظامی برایهیچ طرفی مقدور نیست.

این فعال دانشجویی افزود: برای پیش‌بینی آینده‌ سوریه نیز بایدمسائل گوناگونی را تجزیه و تحلیل کرد، از جمله سه سطح بالا.

وی گفت: با توجه به موازنه‌ قدرت ایجاد شده میان دو دسته‌ موافقانو مخالفان حکومت سوریه در دو سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، تحولات داخلی حرف آخر را دربحران سوریه می‌زند.

صفری بیان کرد: در داخل نیز با توجه به عوامل گوناگونی چون اتحادو یکپارچگی هیئت حاکمه، همراهی بخش عمده‌ای از مردم و دسته‌جات قومی و دینی با حکومت،نبود وحدت و اتفاق نظر میان مخالفان که خود موجب پراکندگی سازمانی، ایدئولوژیکی و رهبریمی‌گردد و عوامل دیگری از این دست، شکست مخالفان دولت و توفیق حکومت سوریه در آینده‌اینزدیک امری محتمل است.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: اما قطعا برای پایدار ماندن ثباتو آرامش، اجرای سیاست‌های اصلاحی بیش‌تری نیاز است که باید در وقت خود انجام گیرد.

سوریه عمود خیمه مقاومت لبنان است

محمد شجاعی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی کازرون با اشاره به توطئههای دشمنان در سوریه گفت: جبهه استکبار از سالیان گذشته متوجه نقش پررنگ سوریه در تحولاتمنطقه بخصوص در حمایت از جریان مقاومت بوده و همواره سعی در به انزوا کشاندن سوریهداشته است؛ چرا که سوریه عمود خیمه مقاومت لبنان است.

وی بیان داشت: شاهد گواه این مسئله متهم ساختن سوریه به عنوانعامل اصلی ترور رفیق حریری است که این مسئله ضربه ای به روابط دو کشور لبنان و سوریهبود که وجه مشترک این دو جریان مقاومت لبنان بود.

این فعال دانشجویی بیان کرد: حال می بینیم که لبنان به خاطرهمین مسئله از حضور در نشست دوستان سوریه در تهران پرهیز کرد و این یک نکته منفی است.

شجاعی با اشاره به ناآرامی ها و خشونت های شورشیان سوریه گفت:استکبار جهانی با پرورش تفکر سلفی و وهابی و با ساختن تابویی به نام هلال شیعی قصدبه راه اندازی جنگ فرقه ای دارند.

وی همچنین به گروگانگیری زائران ایرانی در سوریه به دست شورشیاناشاره و بیان داشت: آمریکا هدفش این است که بتواند با ترفندهای مختلف کاری کند که ایراناز حمایت از حکومت بشار اسد دست بردارد و افکار جامعه جهانی را به دست داشتن ایراندر ناآرامی های سوریه متوجه سازد؛ لذا طبق نقشه از پیش طراحی شده زائران ایرانی رابه عنوان نیروهای نظامی ایران معرفی می کنند و با جعل اسناد به این شایعه دامن می زنند.

تحولات سوریه نه تنها ضد استکباری نیست، بلکه با حمایت رسانهای، مالی و نظامی استکبار روبه‌روست

محسن رحمانی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازروننیز با اشاره به اهداف غرب از مشروعیت بخشیدن به اپوزیسیون این کشور به عنوان «نمایندگانمشروع سوریه در محافل بین المللی» گفت: جبهه استکبار در نظر دارد از طریق غول رسانهای خود با مشروعیت بخشیدن به مخالفان داخلی سوریه، شرایط را برای صدور قطعنامه شورایامنیت علبه این کشور فراهم کند.

وی بیان کرد: جبهه استکبار همچنین می خواهد با این کار افکارعمومی جهان را به سمت عدم مقبولیت نظام سوریه و حکومت بشار اسد سوق دهد تا زمینه رابرای حمله نظامی به سوریه فراهم کند و در صورت حمله با مخالفت و اعتراض جامعه جهانیمواجهه نشود؛ درست شبیه اقدامی که قبل از حمله به افغانستان و عراق انجام دادند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اشاره بهعلل حملات اصلی غرب علیه سوریه گفت: غرب پس از به وجود آمدن خیزش ها و خروش های منطقهکه با سه ویژگی مردمی بودن، اسلامی بودن، و ضد استکباری بودن همراه بود، غافلگیر وسردرگم شد و باید برای مقابله با آن کاری می کرد که انحراف اذهان عمومی از جغرافیایانقلاب از جمله برنامه های غرب برای مقابله با بیداری اسلامی بود.

رحمانی تصریح کرد: آنها با راه اندازی انقلاب مصنوعی در سوریهکه نقطه اتصال محور جبهه مقاومت اسلامی است از طریق حمایت از مخالفین داخلی این کشوراین هدف را دنبال می کردند؛ اما وقتی دیدند مخالفین دارای انسجام و قدرتمندی نیستندپروژه حلقه نظامی- تروریستی را کلید زدند.

وي به بیان تفاوت قیام های کشورهای منطقه با تحولات سوریه پرداختو گفت: انقلاب های کشور های منطقه دارای سه عنصر مردمی بودن، اسلامی بودن، و ضد استکباریبودن است که هیج کدام از این ویژگی ها در تحولات سوریه مشاهده نمی شود.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه مردم سوریه خواهان نظام سوریهاند، خاطرنشان کرد: تحولات سوریه نه تنها ضد استکباری نیست، بلکه با حمایت رسانه ای،مالی و نظامی استکبار روبروست....
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 60 تاريخ : چهارشنبه 25 مرداد 1391 ساعت: 18:6

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :