احمدینژاد و فرار دگر باره شیاطین!!!

ساخت وبلاگ
چکیده : مثل آنان مثل کسانی است که در شبی تاریک و بارانی، باران همراه با رعد و برق میآید و آنها از ترس مرگ ... با عنوان : احمدینژاد و فرار دگر باره شیاطین!!! بخوانید :
مثل آنان مثل کسانی است که در شبی تاریک و بارانی، باران همراه با رعد و برق میآید و آنها از ترس مرگ انگشتانشان  را در گوشهایشان فرو میکنند تا صدای صاعقهها را نشوند. و خداوند بر کافران احاطه دارد. سوره بقره آیه 19

امسال سال، سال ششم است که احمدینژاد بر سکوی سازمان ملل متحد در قلب سرزمین کفر میایستد. و هر سال از سال پیش ترس و لرز بر اندام مستکبرین عالم بیشتر نشسته است.


  مثل آنان مثل کسانی است که در شبی تاریک و بارانی، باران همراه با رعد و برق میآید و آنها از ترس مرگ انگشتانشان  را در گوشهایشان فرو میکنند تا صدای صاعقهها را نشوند. و خداوند بر کافران احاطه دارد. سوره بقره آیه 19

امسال، سال ششم است که احمدینژاد بر سکوی سازمان ملل متحد در قلب سرزمین کفر میایستد. و هر سال از سال پیش ترس و لرز بر اندام مستکبرین عالم بیشتر نشسته است.

هر وقت میبینم احمدینژاد در یک مجمع بینالمللی میایستد و کفار و مشرکین و ملحدین از برابر رگبار سخنانش فرار میکنند به یاد این درس دوران ابتداییام میافتم:

مردی وارد مسجد الحرام شد. دید کسی در گوشهای از مسجد الحرام نشسته است و چیزی میخواند. میرود تا گوش دهد که چه چیزی میگوید. که ابوسفیان جلویش را میگیرد و میگوید این مرد ساحر است و با حرفهایش میان فرزند و پدر. برادر و برادر اختلاف میاندازد. پنبههایی به او میدهد تا در گوشهایش فرو کند تا صدای پیامبر را که دارد آیات وحی الهی را میخواند نشنود. او اما طواف کرد و سپس اندیشید که من عاقل مردی هستم. بهتر است خود سخنان او را بشنوم و تصمیم بگیرم. پس پنبهها را از گوشهایش بیرون آورد.

امسال صحنه جالبی را دیدم. خانمی را در هنگام سخنرانی احمدینژاد دیدم که داشت پیامک میداد. بعد از این که جواب پیامکش آمد با بغل دستیاش فرار کرد.

کسی دیگر با موبایلش حرف میزد و سپس سالن اجلاس را ترک کرد.

و جالب آن که فردای روز سخنرانی احمدینژاد او در صدر خبرهای بینالمللی قرار گرفت.

من به یاد آیات سوره بقره افتادم. به خصوص آیه 19.

آیا شنیدن سخنان یک رئیس جمهور خیلی از آنها وقت میگرفت؟ آنها به خاطر حضور در این اجلاس از حقوق ملت پول دریافت کرده بودند. ولی از شنیدن سخنان احمدینژاد فرار کردند.

این همیشه راهکار کفار و منافقین و مشرکین بوده که وقتی کم میآورند و برای فرار از حق و شنیدن سخن حق پا به فرار میگزارند.

سایت yahooکه در ساعات اولیه احمدینژاد را به عنوان تیتر اول خود انتخاب نموده بود پس از چندی به طور کامل احمدینژاد را از صفحه اصلی خود کنار گذاشت.

بسیاری از سایتها و خبرگزاریهای بین المللی این چنین کردند. این امر بر تمام کسانی که به سایتهایی چون yshoo یا msnیا ... در روز جمعه دسترسی داشتهاند و صفحه اول این سایتها را نگاه کردهاند امری واضح و مبرهن. و این در حالی است که سخنرانی اوباما که از صفحات اولیه آنان برداشته شده بود دوباره جایگزین شد.

و اینها همه یعنی لیبرالیسم. یعنی آزادی بیان.

احمدینژاد شاید در داخل و در بسیاری از موارد و موضوعات دچار لغزشها و اشتباهات فراوانی باشد ولی همین یک نکته برای او کافی است تا غرور یک ملت شود. تا بتازد بر کفار و مشرکین و منافقین و آنان را حداقل برای اندک زمانی از سازمان ملل متحد فراری کند.

و متاسفانه عدهای خودفروخته و بیگانه پرست و بیغیرت و نادان که گوشهاشان را پیوندی ناگسستنی با بی بی سی و سی ان ان و VOA دارد برای فرار رذیلانه آنان سالهاست که تکرار میکنند جفنگیات اجنبیان را. که برای این است که ما بدبختیم و ....

و آنان ندیدند که سران استکبار زودتر از بقیه فرار کردند و سرسپردگان خود را نیز به ترک اجلاسیه فرخواندند. و تنها نمایندگان ملتهای مستقل یا مستضعف بر کرسیهای خود نشسته بودند.

و این یعنی پیروزی جمهوری اسلامی در قلب سرزمین کفر.

 امسال دیگر از ترک اجلاسیه گذشته بود. آنها سعی کردند تا در حین سخنرانی احمدینژاد در پخش آن اخلال کنند که تا حدودی هم موفق به این کار شدند. این نیز لازم به ذکر است که العربیه مدعی شده است مترجمان سازمان ملل حتی از ترجمه سخنان احمدینژاد هم دریغ ورزیدند. و یا شاید همان ترس کفار بود که نکند این سخنان به گوش سایر ملتها برسد و آنان را نیز علیهشان بشوراند و حق خویش را مطالبه کنند.

اما احمدینژاد رفته بود تا فریادهای در گلو مانده ملتها را فریاد بزند که این چه سازمان مللی است که چند تا صهیونیزم برایش تصمیم میگیرند. و این شد که احمدینژاد شورید که چرا ترجمه نمیکنید. الحق که شما وارث همان قیصرید که مردمان را به ظلمش میکشت و فریادهای حق را در گلو خفه میکرد. شما وارثان همانید که میخواستید پیامبر حق را مسیح را آن روح خدا را بر صلیب آویزان کنید و ندانستید که مسیح را خدا به سوی خود برد تا با مهدی امت منجی بشریت فرود آید و وحدانیت خدا را نوید دهد و عدالت را و آزادگی را و نه آن آزادی را که عین فحشاست، بر زمین حاکم سازد.

و چرا فرار کردند وقتی این رئیس جمهور داد سخن داد. وقتی از هلوکاست گفت اول کشورهایی که خود هلوکاست را ساخته بودند و بعدش اسرائیل را ساختند پا بفرار گذاشتند.

احمدینژاد حتی وقتی از حقوق ملتهای اروپایی و پیشرفته و مدعی آزادی بیان و دموکراسی دفاع کرد که آمریکا به چه حقی در آن کشورهای پایگاههای نظامی دارد، عدهای دیگر از همان کشورها سالن اجلاس را ترک کردند تا این را نشان دهند که ما همچنان زیر سلطه استکباری شیطان بزرگیم حتی اگر پیشرفته باشیم، اروپایی باشیم و یا حتی مستقل و استعمارگر ولی زیر پرچم شیطان حکومت میکنیم و از نام خدا و دین خدا و راه خدا و از کلمه حق بیزاریم حتی اگر به نفع ما باشد.

 

 

...
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 37 تاريخ : جمعه 8 مهر 1390 ساعت: 12:55

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :