اشتغال جوانان ، راهکار مجلسیان!

ساخت وبلاگ
چکیده : در پایان ذکر چند نکتهرا لازم می دانم که امیدوارم مسئولین به آن پاسخ دهند: چرا به جای این که جوانان ح... با عنوان : اشتغال جوانان ، راهکار مجلسیان! بخوانید :

در پایان ذکر چند نکتهرا لازم می دانم که امیدوارم مسئولین به آن پاسخ دهند: چرا به جای این که جوانان حتیبه صورت پاره وقت و حق الزحمه ای به کار گرفته شوند از نیروهای بازنشسته استفاده میگردد؟ آیا نسل به اشتغال رسیده توانایی بر عهده گرفتن این مسئولیت ها را ندارد؟ ایندر حالی است که سازمان بسیج مستضعفین به پرورش نیروهای جوانی -دارای گرایشهای مختلففکری و سیاسی- برای پست های مدیریتی اقدام کرده است. چرا جوانان باید بیکار باشند وبازنشستگان همچنان سر کار؟ چرا تکلیف چند شغله ها مشخص نمی شود؟


انتشار: هفته نامه شهرسبز شماره 250 مورخ 19 اذر 92 - سایت خبری تحلیلی نوبت شما - سایت خبری تحلیلی حرف تو -نبض سحر - عصر کازرون - برق نیوز - سلام نو -خیبر آنلاین - اول نیوز - خبر پو - ثامن - بی باک - گلشن راز - پایگاه دانشجویان انقلابی -مناظره و گفتگو - عروج -خبرامروز -


چند هفته پیش با پدرمبه جایی رفته بودم. یکی از معلمان بازنشسته را دیدیم. پدرم پس از احوال پرسی جویایحال و احوالش شد. آن معلم بازنشسته برای پدرم نقل کرد که بله آموزش و پرورش ما را خواستهاست و من هم باز به تدریس در مدارس مشغولم. شما هم اگر بخواهید براحتی هر چه تمام ترمیتوانید تدریس بگیرید. پدرم از وضعیت پسر جوان و تحصیلکرده آن معلم سئوال کرد. و اوچنین پاسخ داد که پسرم بیکار است و شروع کرد نالیدن از این که چرا پسرم بیکار است!!!!

بنده خدا شاید نمیدانست که شغل پسرش و هزاران نفر چونان فرزند خود را غصب کرده است. اگر او و سایر بازنشستگاندر خانه بنشینند آنقدر فضای کاری در مملکت خالی می گردد که دولت ها مجبور شوند از نیروهایجوان متخصص چونان فرزند او استفاده کنند.

در هفته گذشته،رسانه های کازرونی، خبری تحت عنوان «راه اندازی کلینیک دندان پزشکی فرهنگیان» رامنتشر کردند. در متن این خبر سخنی را از زبان مدیریت آموزش و پرورش کازورن میخوانیمکه انگاری با تمام افتخار آن را بیان می کند:«با کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتداییمواجه بودیم، که با بکارگیری مجدد تعدادی از نیروهای بازنشسته توانستیم این کمبود راجبران کنیم.»

سئوال این جاست کهآیا این مقام مسئول از معضل اشتغال و بیکاری جونان در جامعه خبر ندارد؟ پس چگونه بهاین امر که بازنشستگان این اداره را به کار مجدد دعوت کرده است افتخار می کند و آنرا به این صورت بیان می دارد؟( البته صرفاً مقطع ابتدایی هم نبوده است.) آیا نسل جوانیکه وجود دارد از نظر علمی کمتر از نسل بازنشسته است؟

جناب آقای مسئول میتوانستند همچون سالیان گذشته این امر را با گرفتن نیروهای حق التدریس حل کنند. نیروهایجوانی که امروز همه شان دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی دارند، در هر رشته ای که بخواهنددر این شهر به وفور یافت می شود. اما خب وقتی مسئولی این قدر نمی خواهد به فکر جواناندیارش باشد از دیگران چه انتظاری می رود؟ و یا این که نیروهای جوانی را که پرورش یافتههمین آموزش و پرورشند را در حدی نمی یابند که بتوانند نسل های بعدی را تربیت کنند؟

متاسفانه جامعه مابا این معضل شدید بیکاری روبروست.

آیا همین مقدار حقوقیکه می خواهند بدهند را نمی توانستند به یک جوان بدهند؟ و یا این که جوانان کلاً نبایستیاز این موهبت برخوردار گردند؟ یا این که در بین جوانان کسی که بتواند نسل آینده راتربیت کند یافت نمی گردد یعنی قحط الرجال است بین نسل جوان. که اگر این گونه باشهباید یقه همان معلمان را گرفت چرا که آنان خود عامل تربیت این نسل بودند و از سویدیگر باید فاتحه این جامعه را خواند. و باز می گردیم به گفتمان معلمی که پرچمی بوداز پرچم های انقلاب-مرحوم دکتر علی شریعتی- که: پدر مادر ما متهمیم!!!!

در همین چند روز اخیربرای چندصدمین بار در طول چند سال گذشته به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه کردمو در قسمت استخدامی این اداره کل در مورد نحوه ورود به این ارگان جویا شدم. یکی ازکارمندان این بخش در جواب بنده میگوید که تنها راه ورود به این ارگان دانشگاه فرهنگیاناست و ادامه میدهد که ما 6 سال است که نیروی حق التدریس نمی گیریم.

حال چند سئوال پیشمی آید. اول این که آیا این معلمان بازنشسته به چه شکلی هم اکنون در حال تدریس می باشند؟آیا حق التدریس نیستند؟ (یعنی این که به ازای تدریس شان حقوق می گیریند) مسئله بعدیکه بخش استخدامی این اداره کل بیان می دارد این است که در سال گذشته ما تمام نیروهایحق التدریس را استخدام رسمی کرده ایم. پس چگونه می شود که امروز نیز دولت اعلام میدارد که نیروهای حق التدریس را استخدام رسمی می کنیم؟ پس معلوم می گردد که کسانی بهصورت حق التدریس در این اداره مشغول شده اند که البته معلوم نیست این افراد چگونه واردشده اند؟

اما مسئله اشتغال تنهابه آموزش و پرورش برنمی گردد. بلکه در سایر ارگان ها و ادارات هم متداول است.

بگزارید به درد بالاتریکه متاسفانه نمایندگان مجلس به آن دچار شده اند که یا از روی علم یا جهل نسبت به اطرافشان می باشد. و آن این که در طول یک هفته اخیر مسئله ای در مجلس مورد بحث قرار گرفتکه متاسفانه رای نیاورد. روزنامه اطلاعات در روز سه شنبه 12 آذر ماه گزارش این طرحرا چنین می نویسد:«طرح دو فوریتی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی وستادی، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و در پی رد درخواستحذف دو فوریت آن،‌ کلیات این طرح به تصویب نرسید. مخالفان، تصویب این طرح را موجب ایجاداختلال در روند کارهای دولتی دانستند و محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردیرئیس جمهوری، اظهار داشت: نمایندگان فکر می‌کنند که دولت با استخدام نیروهای بازنشسته،می‌خواهد خود را از نعمت جوانان محروم کند که به هیچ وجه چنین نیست. وی افزود: مجموعنیروهای بازنشسته شاغل در دولت ۲۵ هزار نفرند، اما قرار نیست همه آنها بمانند، بلکهدر آینده نیروهای جوان جایگزین آنان خواهند شد.» سخنان دکتر لاریجانی-ریاست مجلس شورایاسلامی هم پس از رای گیری در خور توجه است که روزنامه اطلاعات روز سه شنبه 12 آذر آنرا چنین آورده است:«دولت، باید به دغدغه‌های نمایندگان توجه کند، زیرا دغدغه درستیاست، ولی احساس نمایندگان آن است که افرادی که از جریان‌های مختلف در کشور حضور دارند،توان کافی برای کارکردن دارند، ولی به کار گرفته نمی‌شوند، زیرا سن وزیر بالاست و ازرفقای مسن استفاده می‌کند. وی افزود: به این دغدغه احترام بگذارید و این اشکال را رفعکنید، زیرا نمایندگان به خاطر شرایط کشور به این طرح رأی ندادند، ولی دغدغه‌شان شریفاست.»

متاسفانه در طول یکهفته اخیر بنده شخصاً چندین بار با تلفن همراه جناب دکتر محمدصادقی-نماینده مردم کازروندر مجلس شورای اسلامی- تماس گرفتم تا مسئله را پیگیری نمایم، اما موفق نشدم.

در پایان ذکر چند نکتهرا لازم می دانم که امیدوارم مسئولین به آن پاسخ دهند: چرا به جای این که جوانان حتیبه صورت پاره وقت و حق الزحمه ای به کار گرفته شوند از نیروهای بازنشسته استفاده میگردد؟ آیا نسل به اشتغال رسیده توانایی بر عهده گرفتن این مسئولیت ها را ندارد؟ ایندر حالی است که سازمان بسیج مستضعفین به پرورش نیروهای جوانی -دارای گرایشهای مختلففکری و سیاسی- برای پست های مدیریتی اقدام کرده است. چرا جوانان باید بیکار باشند وبازنشستگان همچنان سر کار؟ چرا تکلیف چند شغله ها مشخص نمی شود؟

 

...
نویسنده : محمدمهدی اسدزاده بازدید : 116 تاريخ : سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت: 13:57

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :